Marzipan Galerii privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Viimati uuendatud 05-Jan-2023
Jõustumiskuupäev 05-Jan-2023

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab SWEETS HOUSE OÜ, Pikk 40, Harjumaa 10133, Eesti, e-post: info@martsipan.ee, poliitikaid seoses teie andmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega, mida me kogume meie veebilehe ( https://martsipan.ee ) kasutamisel. (edaspidi “teenus”). Teenusele juurdepääsuga või selle kasutamisega annate nõusoleku oma andmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui te sellega ei nõustu, siis ärge kasutage Teenust ega pääsete sellele ligi.
Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ilma teid eelnevalt teavitamata muuta ja avaldame muudetud privaatsuspoliitikat Teenuses. Muudetud poliitika jõustub 180 päeva pärast muudetud poliitika avaldamist Teenuses ja teie jätkuv juurdepääs Teenusele või selle kasutamine pärast seda aega tähendab, et te nõustute muudetud privaatsuspoliitikaga. Seetõttu soovitame teil seda lehekülge regulaarselt üle vaadata.

Kogutud teave:
Me kogume ja töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid:

Nimi
E-post
Mobiilne
Aadress
Makseteave

Kuidas me teie andmeid kasutame:
Me kasutame teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel:

Turundus/ reklaam
Tunnistused
Sihtotstarbeline reklaam
Halda kliendi tellimust
Ehitusplatsi kaitse
Kui me soovime kasutada teie andmeid mis tahes muul eesmärgil, küsime teilt nõusolekut ja kasutame teie andmeid ainult teie nõusoleku saamisel ja siis ainult selleks(t)el eesmärgil(t)el, milleks me nõusoleku andsime, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab meilt teisiti.

Kuidas me teie andmeid jagame:
Me ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekut küsimata, välja arvatud allpool kirjeldatud piiratud juhtudel:

Reklaamiteenus
Analüütika
Andmete kogumine ja töötlemine
Nõuame sellistelt kolmandatelt isikutelt, et nad kasutaksid neile edastatud isikuandmeid ainult sellel eesmärgil, milleks need edastati, ning ei säilitaks neid kauem, kui on vaja nimetatud eesmärgi täitmiseks.
Me võime avaldada teie isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel: (1) kohaldatava seaduse, määruse, kohtumääruse või muu õigusliku menetluse täitmiseks; (2) meiega sõlmitud lepingute, sealhulgas käesoleva privaatsuspoliitika jõustamiseks; või (3) vastuseks väidetele, et teie poolt teenuse kasutamine rikub kolmandate isikute õigusi. Kui teenus või meie ettevõte ühineb või omandatakse teise ettevõttega, on teie andmed üks varadest, mis läheb üle uuele omanikule.

Teie andmete säilitamine:
Me säilitame teie isikuandmeid 90 päeva kuni 2 aastat pärast kasutajakontode kasutamata jätmist või nii kaua, kui meil on neid vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Meil võib olla vaja säilitada teatud teavet pikema aja jooksul, näiteks andmete säilitamiseks / aruandluseks vastavalt kohaldatavale seadusele või muudel õigustatud põhjustel, nagu seaduslike õiguste jõustamine, pettuste ennetamine jne. Anonüümset jääkteavet ja koondteavet, millest kumbki ei võimalda teid (otseselt ega kaudselt) tuvastada, võib säilitada tähtajatult.

Teie õigused:
Sõltuvalt kohaldatavast seadusest võib teil olla õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada või kustutada või saada nende koopia, piirata või vaidlustada teie andmete aktiivset töötlemist, paluda meil jagada (portida) teie isikuandmeid teisele üksusele, võtta tagasi teie poolt meile antud nõusolek teie andmete töötlemiseks, õigus esitada kaebus seadusjärgsele asutusele ja muud õigused, mis võivad olla asjakohased vastavalt kohaldatavale seadusele. Nende õiguste kasutamiseks võite kirjutada meile aadressil andrew@martsipan.ee. Me vastame teie taotlusele vastavalt kohaldatavale õigusele.
Te võite loobuda otseturundussõnumitest või meie poolt turunduslikel eesmärkidel teostatavast profileerimisest, kirjutades meile aadressil andrew@martsipan.ee.
Pange tähele, et kui te ei luba meil koguda või töödelda nõutud isikuandmeid või võtate tagasi nõusoleku nende töötlemiseks nõutud eesmärkidel, ei pruugi teil olla võimalik pääseda juurde või kasutada teenuseid, mille jaoks teie andmeid taotleti.

Küpsised jne.
Lisateavet selle kohta, kuidas me neid kasutame ja teie valikute kohta seoses nende jälgimistehnoloogiatega, leiate meie küpsiste poliitikast.

Turvalisus:
Teie andmete turvalisus on meile oluline ja me kasutame mõistlikke turvameetmeid, et vältida meie kontrolli all olevate andmete kadumist, väärkasutamist või loata muutmist. Arvestades sellega kaasnevaid riske, ei saa me siiski tagada absoluutset turvalisust ja seega ei saa me tagada ega garanteerida meile edastatud teabe turvalisust ning teete seda omal vastutusel.

Kaebuste / andmekaitseametnik:
Kui teil on küsimusi või muresid seoses teie andmete töötlemisega, mis on meil olemas, võite kirjutada meie kaebuste lahendamise eest vastutavale ametnikule aadressil SWEETS HOUSE OÜ, Pikk 40, e-post: andrew@martsipan.ee. Me käsitleme teie muresid vastavalt kohaldatavale õigusele.

Teie ostukorvi