Ostutingimused

Internetipoe kasutusleping

Sweets House OÜ (edaspidi „Teenuse Osutaja“) ja klient, kes vormistab Martsipan.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi „Teenuse Kasutaja“), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi „Kasutusleping“).

ÜLDINE

Martsipan.ee (edaspidi „E-pood“) on Teenuse Osutaja poolt loodud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse Kasutajale.

Martsipan.ee on Teenuse Оsutajale registreeritud domeen.

Martsipan.ee (edaspidi „E-pood“) on Teenuse Osutaja poolt loodud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse Kasutajale.

Teenuse Оsutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse Оsutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest kirjalikult elektronposti teel Teenuse Kasutajale. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

HINNAD

Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Teenuse Оsutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Teenuse Kasutaja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub Teenuse Osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

Tarnitakse kõik laos olevad kaubad. Kui kaupa ei ole laos ja ilmneb, et tegelik tarnetähtaeg ületab käesolevas lepingus märgitud tähtaja või tellimust ei ole võimalik täita, võtab Veebipoe töötaja Teenuse kasutajaga ühendust ja pakub välja muu võimaliku tähtaja. kohaletoimetamise, tellitud kauba asendamise samaväärse kaubaga või kauba eest tasutud raha tagastamise. Teenuse Kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

Teenuse Kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, aadress, riik, maakond, linn, postiindeks, telefoninumber, email, kättesaamise viis) ning tasub toodete eest arve alusel.

Teenuse Kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse Osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse Kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Teenuse Osutaja teostab müügi pärast E-poe kaudu tellimuse esitamist ning selle eest tasumist. Peale tellimuse vormistamist saadetakse Teenuse Kasutajale e-mailile tellimuse kinnitus. Käesolev leping loetakse sõlmituks ja kaup väljastatakse Tallinnas asuvas kaupluses (Pikk tn 40, Tallinn, Eesti) või saadetakse kulleriga (vastavalt Teenuse kasutaja eelistusele) alles pärast seda, kui makse on makseteenuse pakkuja juures nähtav. kontole või jõuab Sweets House OÜ pangakontole.

KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

Peale käesoleva lepingu jõustumist toimetatakse tooted Teenuse Kasutajale kohale tellimuse vormistamisel sisestatud andmetest lähtuvalt või Teenuse Kasutaja tuleb nende järele Sweets House OÜ poodi (Pikk 40, Tallinn, Eesti). Palume kindlasti kontrollida, kas aadress ja kontaktandmed on õiged.

Kaup toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti, Läti ja Leedu piires läbi Omniva pakiautomaadi, Omniva postikontori või Omniva kulleri kohaletoimetamise kaudu. Teistesse riikidesse Euroopas väljaspool Balti riike toimub kohaletoimetamine DPD kulleri või rahvusvahelise postiteenusega. Rahvusvaheline saatmine väljaspool EL-i toimub rahvusvahelise postiteenuse kaudu.

Tarneajad sõltuvalt tarnepiirkonnast:
Eesti: 3-5 tööpäeva.
Läti ja Leedu: 4-7 tööpäeva.
Euroopa: 5-15 tööpäeva.
Maailm: 10-40 tööpäeva.

Kui kasutaja poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma kasutajaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Teenuse Osutaja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teenuse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kaup toimetatakse Teenuse kasutajani koos vastava saatelehega. Palume vigastatud postipakendi kohta teatada elektronposti aadressile info@martsipan.ee, lisades kirjelduse, kuidas ja millal oli puudus avastatud ning lisada ka fotod rikutud pakendist ja rikutud toodetest (juhul, kui need said kannatada pakendi vigastuse tagajärjel) hiljemalt ühe (1) kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest.

LEPINGUST TAGANEMINE

Kui Teenuse Kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse Osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse Kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse Osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@martsipan.ee. Emaili tuleb märkida tellimuse number („Ost # …“) ja tellimuse esitamise kuupäev ning lisada Teenuse Kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, email). Teenuse Osutaja kannab Teenuse Kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.

Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse Оsutajani peale lepingu täitmist, siis lepingust taganemine ei ole enam võimalik.

TAGASTUSÕIGUS

E-poest ostetud kaupadele ei kehti 14-päevane tagastusõigus kauba kätte saamisest, sest tegemist toidukaupadega.

Kui Teenuse Kasutaja sai ületatud säilivusajaga toote või tooted või säilivusaja lõpuni on vähem kui 5 päeva, kohustub Teenuse Kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse Osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@martsipan.ee. Emaili tuleb märkida tellimuse number („Ost # …“) ja tellimuse esitamise kuupäev, ületatud või vähem kui 5-päevase säilivusajaga (kättesaamise hetkel) toodete loetelu ning lisada Teenuse Kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, email). Teenuse Osutaja korraldab ametijuurdluse ning kui ilmneb, et ületatud säilivusajaga või vähem kui 5-päevase säilivusajaga toode või tooted tarnitud Teenuse Osutaja süül, hüvitab viimane Teenuse Osutajale toote või toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.

Kui Teenuse Kasutaja sai kauba kullerilt vigastatud pakendis ning selle tagajärjel said kannatada ka pakendis olev toode või tooted, mis muutusid kasutamiseks mittekõlblikeks, ning see on tõestatud vastavalt Kasutuslepingu punktile 4.5., siis Teenuse Osutaja hüvitab Teenuse Kasutajale nimetatud toote või toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse Osutajale.

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Teenuse Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

VASTUTUS

Teenuse Osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse Osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Teenuse Kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Teenuse Kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse Osutajale, teistele teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele. Teenuse Osutaja ei vastuta Teenuse Kasutajale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse Osutaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Teenuse Osutaja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

ERIMEELSUSED

Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse Kasutajale kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Ma olen tutvunud ja nõustun ostutingimustega”, nõustub Teenuse Kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.

Teie ostukorvi